Historia Domu Kultury           Początki Kultury 1
           Lata 60. XX wieku były dla Kazimierza Górniczego znaczącym okresem. Rozpoczęto bowiem pracę nad stworzeniem ośrodka sportowo-wypoczynkowego w parku leśnym, a w 1965 roku budowę amfiteatru. 1 maja 1966 roku oddano do użytku nowo powstały budynek, w którym mała się mieścić siedziba Zakładowego Domu Kultury. We wszystkich pracach czynnie uczestniczyli pracownicy kopalni, młodzież i mieszkańcy Kazimierza.
           Życie kulturalne zaczęło rozkwitać. W Domu Kultury była sala teatralno-kinową na 360 miejsc, świetlica, biblioteka z czytelną, kawiarnia „Piekiełko”. Organizowano liczne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, seanse filmowe, spektakle teatralne, akademie okolicznościowe, wycieczki, zabawy taneczne i dyskoteki. Dodatkowo działało tutaj wiele zespołów i grup takich jak m.in.: Dziecięcy Teatrzyk „Bajka”, estradowy zespół „Leo”, grupy taneczne, muzyczne, wokalno-instrumentalne, poetyckie, liczne koła zainteresowań (fotograficzne, Miłośników teatru, filatelistyczne, plastyczne i inne).
           Kazimierz Górniczy liczył wtedy około 8800 mieszkańców tworząc zwartą strukturę społeczną. KWK „Kazimierz-Juliusz” dało ludziom zatrudnienie, dach nad głową, szkołę, możliwość rozwoju kulturalnego i relaks. Ówczesne miasto prężnie się rozwijało. Wybudowano dwa nowe osiedla: Wagowa I i Wagowa II (tzw. Stara i Nowa Wagowa), rozbudowano szkołę, powstały nowe pawilony handlowe, zmodernizowano drogi, wymieniono wodociągi i zainstalowano lampy jarzeniowe.
           1 lipca 1975 roku w wyniku reform administracyjnych kraju, Kazimierz został włączony w obręb miasta Sosnowca, stając się jednocześnie jedną z jego dzielnic. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce odbiły się niekorzystnie na działalności KWK „Kazimierz-Juliusz”. Kryzys finansowy, który dopadł kazimierzowską kopalnię sprawił, iż przestała ona sponsorować Zakładowy Dom Kultury, czego efektem było zamknięcie placówki w 1993 roku.
           
1 M. Śmiałek: Kazimierz Górniczy. W: Dzielnice Sosnowca. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2009, str. 19 - 30.
Poprzednia strona

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14