2018-01-10

IX Festiwal Jasełek
Program Festiwalu:
I Dzień - 17.01.2018
9.00-9.30 Przedszkole Miejskie nr 28
9.30-10.00 Przedszkole Miejskie nr 35
10.00-10.30 Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka (Mysłowice)
10.30-11.00 Przedszkole Miejskie nr 30
11.00-11.30 Przedszkole Miejskie nr 45
11.30-12.00 Przedszkole Miejskie nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi
12.00-12.30 Przedszkole Miejskie nr 57
12.30-13.00 Przedszkole Miejskie nr 50
13.00-13.30 PRZERWA
13.30-14.00 Przedszkole Miejskie nr 47
14.00-14.30 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Kleksa"

II Dzień - 18.01.2018
9.00-10.00 Przedszkole Miejskie nr 29
10.00-10.30 Przedszkole Miejskie nr 7
10.30-11.00 Przedszkole Miejskie nr 53
11.00-11.30 Szkoła Podstawowa nr 38 (s.Sawiana)
11.30-12.00 Szkoła Podstawowa nr 38 (Monika Bagińska)
12.00-12.30 PRZERWA
12.30-13.00 Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi
13.00-13.30 Szkoła Podstawowa nr 32
13.30-14.00 Szkoła Podstawowa nr 21
14.00-14.30 Szkoła Podstawowa nr 1
14.30-15.00 Szkoła Podstawowa nr 9
15.00-15.30 Dom Dziecka im.Dominika Savio w Sarnowie
15.30-16.00 Gimnazjum nr 5

Regulamin IX Festiwalu Jasełek

1. Organizatorami IX Festiwalu Jasełek są: Miejski Dom Kultury „Kazimierz”
w Sosnowcu, Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu.
2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy: przedszkolne, grupy szkół podstawowych oraz gimnazja zgłoszone przez opiekunów, po jednej grupie z każdej kategorii wiekowej z poszczególnej placówki.
3. Nieprzekraczalny termin zgłaszania grup jasełkowych to 8 styczeń 2018 r.
4. Zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną, mailem: klub@mdk-kazimierz.pl
lub dostarczyć osobiście do MDK „Kazimierz” z informacjami wg załączonej Karty Zgłoszeń. Organizator wyśle potwierdzenie mailowe otrzymania zgłoszenia.
5. Dostarczenie Karty Zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia grupy do Przeglądu.
6. Po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń zostanie ustalona kolejność
i godzina występów poszczególnych grup wiekowych. Do 10.01.2018 r. organizator skontaktuje się telefonicznie z opiekunami grup w celu zawiadomienia o godzinie występu.
7. Termin IX Festiwalu Jasełek to 17-18.01.2018 r. W pierwszym dniu oceniane będą grupy przedszkolne w drugim dniu grupy szkolne.
8. Na scenie będzie podstawowa dekoracja (tło). Pozostałe elementy: szopka, rekwizyty i kostiumy przygotowują grupy jasełkowe. Organizatorzy zwracają się
z prośbą o jak najmniejszą liczbę elementów scenografii. Jury nie ocenia dekoracji,
a jej nieduża ilość usprawni przebieg imprezy. Podczas festiwalu obowiązuje zakaz używania baniek mydlanych oraz rozpylania innych płynów, rozsypywania styropianu, konfetti, brokatu itp., a także używania otwartego ognia (świeczki, podgrzewacze).
9. Scena MDK ma określone wymiary: 12m szerokości i 10m głębokości.
10. Opiekunowie podczas występu grupy mogą stosować podkłady muzyczne
oraz akompaniament.
11. Na sali widowiskowej dostępny będzie odtwarzacz płyt CD-audio (odczyt tylko formatu audio). Utwory na płycie CD prosimy nagrać w prawidłowej kolejności. Istnieje możliwość odtwarzania utworów w formacie mp3 z pamięci przenośnych
z portem USB. Nośniki typu kasety magnetofonowe nie będą odtwarzane. Wszelkich informacji dot. nagłośnienia oraz oświetlenia sceny udziela Jacek Górka
- tel. 501 484 099. Pozostałe pytania prosimy kierować pod nr tel. 32 269 41 19.
12. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla opiekunów certyfikaty osiągnięć dydaktycznych
13. Prezentacje grup będą oceniane przez jury w kategoriach wiekowych:
- Przedszkole i klasy „0”
- Szkoła Podstawowa klasy 1-6
- Gimnazjum
14. Kryteria oceny: dykcja, gra aktorska, ruch sceniczny - choreografia, śpiew, reżyseria. Nie ocenia się czasu występu oraz elementów scenografii.
15. Łączny czas występu nie powinien przekraczać 30 minut dla przedszkoli
oraz szkół podstawowych, do 40 min dla gimnazjów.
16. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19.01.2018 r. o godz. 13.00 w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz”(sala widowiskowa). Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz na facebooku po uroczystym wręczeniu nagród
17. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.
19. Kontakt: tel. 32 269 41 19, mail: klub@mdk-kazimierz.pl

Karta zgłoszenia: do pobrania
Regulamin: do pobrania


Plakat