2017-10-02

Spot promujący Sosnowiec
Poniżej przedstawiamy link do spotu promującego Miasto Sosnowiec z okazji
115-lecia uzyskania praw miejskich.

Film promujący Miasto Sosnowiec


Plakat